home > ภาษาไทย > เทศการณ์ประเพณีไทย

ประเพณีทำขวัญข้าว

ประเพณีทำขวัญข้าวเป็นพิธีสำคัญของชาวนา เมื่อต้นข้าวแตกกอเขียวงอกงามแล้วจึงทำพิธี " ขวัญข้าว " เพื่อเป็นการขอบคุณและเอาใจแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา พอถึงเดือนอ้ายชาวนาจะลงแขกเกี่ยวข้าว แล้วเอาข้าวเข้าลานเสร็จแล้วก็จะทำพิธี " รับขวัญเข้าลาน " เชิญพระแม่โพสพกลับเข้าเรือน จากนั้นก่อนนวดข้าวจะทำพิธี " ขวัญลาน " ให้เป็นสิริมงคล ซึ่งก็คล้ายกับรับขวัญเข้าลานนั่นเอง

ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะทำพิธีทำขวัญข้าว ในเดือนธันวาคม

กลับไปหน้าแรก
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีแข่งเรือ จ.บุรีรัมย์
การตักบาตรเทโว
วันสำคัญ วันสงกรานต์
ประเพณีรำบวงสรวงพระธาตุพนม จ.นครพนม
ประเพณีทำขวัญข้าวของชาวนา
ประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี
ประเพณีลอยโคม จ.เชียงใหม่
จ.อุบลราชธานี
บุญบั้งไฟ จ.ยโสธร
แห่ผ้าขึ้นธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
แห่เทียนพรรษา
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ.
วันสำคัญ วันสงกรานต์
วันสำคัญ วันออกพรรษา
วันสำคัญ วันมาฆบูชา
วันสำคัญ วันโกนและวันพระ
วันขึ้นปีใหม่
วันเข้าพรรษา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
การของเด็กไทย เล่นโพงพาง
การของเด็กไทย เล่นหมากเก็บ
การของเด็กไทย เล่นตี่จับ
การเล่นของเด็กไทย เล่นเดินกะลา
การของเด็กไทย เล่นจ้ำจี้
การเล่นของเด็กไทย เล่นรีรีข้าวสาร
การของเด็กไทย เล่นซ่อนหาหรือโป้งแปะ
ตรุษจีนในประเทศไทย
วีซ่าประเทศต่างๆ บาหลี อินโดเนเซีย เที่ยวอเมริกา ประเพณีไทย อาชีพของคนไทย อาหารไทย ท่องเที่ยวภาคใต้ ท่องเที่ยวภาคเหนือภาคอีสาน กรุงเทพฯ เที่ยวในประเทศไทยภาคตะวันออก รับสมัครงาน ละครโทรทัศน์ ปฎิทินข่าว

Oops!

It looks like you don't have flash player 6 installed. Click here to go to Macromedia download page.


AddThis Social Bookmark Button