home > ภาษาไทย > เทศการณ์ประเพณีไทย

วันขึ้นปีใหม่ หรือ วันที่ ๑ มกราคมของทุกปี

แต่เดิมประเทศไทยได้ถือเอา วันแรม ๑ ค่ำเดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ ต่อมาได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัวจึงให้ถือเอาวันที่ ๑ เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนับแต่นั้นมา เพื่อวันปีใหม่จะได้ตรงกันทุกปี ดังนั้นจึงถือเอาเดือนเมษายน เป็นเดือนแรกของปี เมื่อถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม คณะรัฐบาลในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงครามได้ประกาศให้ใช้ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามสากลนิยมตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งนิยมใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ทั่วโลก

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่

๑. เก็บกวาดทำความสะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน

๒.ทำบุญตักบาตร กรวดนำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว

๓.ไปวัดเพื่อทำบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรม หรือฟังพระธรรมเทศนา ฯลฯ เพื่อให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสเบิกบาน ในโอกาศวันขึ้นปีใหม่

๔.ตรวจสอบตัวเองเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำมาตลอดปี ว่ามีความเจริญก้าวหน้าสำเร็จลุล่วงไปได้แค่ไหนหากมีคั่งค้างก็ต้องเร่งขวนขวายปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตน

 

กลับไปหน้าแรก
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีแข่งเรือ จ.บุรีรัมย์
การตักบาตรเทโว
วันสำคัญ วันสงกรานต์
ประเพณีรำบวงสรวงพระธาตุพนม จ.นครพนม
ประเพณีทำขวัญข้าวของชาวนา
ประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี
ประเพณีลอยโคม จ.เชียงใหม่
จ.อุบลราชธานี
บุญบั้งไฟ จ.ยโสธร
แห่ผ้าขึ้นธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
แห่เทียนพรรษา
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ.
วันสำคัญ วันสงกรานต์
วันสำคัญ วันออกพรรษา
วันสำคัญ วันมาฆบูชา
วันสำคัญ วันโกนและวันพระ
วันขึ้นปีใหม่
วันเข้าพรรษา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
การของเด็กไทย เล่นโพงพาง
การของเด็กไทย เล่นหมากเก็บ
การของเด็กไทย เล่นตี่จับ
การเล่นของเด็กไทย เล่นเดินกะลา
การของเด็กไทย เล่นจ้ำจี้
การเล่นของเด็กไทย เล่นรีรีข้าวสาร
การของเด็กไทย เล่นซ่อนหาหรือโป้งแปะ
ตรุษจีนในประเทศไทย
 

วีซ่าประเทศต่างๆ บาหลี อินโดเนเซีย เที่ยวอเมริกา ประเพณีไทย อาชีพของคนไทย อาหารไทย ท่องเที่ยวภาคใต้ ท่องเที่ยวภาคเหนือภาคอีสาน กรุงเทพฯ เที่ยวในประเทศไทยภาคตะวันออก รับสมัครงาน ละครโทรทัศน์ ปฎิทินข่าว

Oops!

It looks like you don't have flash player 6 installed. Click here to go to Macromedia download page.


AddThis Social Bookmark Button