home > ภาษาไทย > วีซ่าประเทศต่างๆ

ไปเวียงจันทร์ ประเทศลาว
ทำบัตรผ่านแดนค่ะ
ทำที่ศาลากลางหนองคายครับเสีย 60บาท แต่ถ้าอยากสะดวกก็ทำผ่านเอเย่น ที่บขส และ แถวๆสะพานไทย-ลาว เสีย100บาท
เอกสารรูปถ่าย2นิ้ว 2ใบ และ บัตรประชาชน

Oops!

It looks like you don't have flash player 6 installed. Click here to go to Macromedia download page.


AddThis Social Bookmark Button