home > ภาษาไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล

ประดิษฐานอยู่ที่วงเวียนศูนย์ราชการทางเข้าเมืองชัยภูมิ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระยาภักดีชุมพล (แล) ผู้ก่อตั้งเมือง ซึ่งชาวชัยภูมิ ทั้งหลายเรียกว่า "เจ้าพ่อพระยาแล"
.........................................................................................................

 


อุทยานแห่งชาติตาดโตน

ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเทือกเขาภูแลนคา ใช้ทางหลวงหมายเลข 2051 ระยะทาง 21กม. มีน้ำตกตาดโตน ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆมาตามลานหินกว้าง ดูสวยงามมาก โดยเฉพาะฤดุฝนซึ่งมีน้ำหลาก

น้ำตกตาดฟ้า

อยู่ห่างจากตัวเมือง 25 กม. ตามเส้นทางสายชัยภูมิ-แก่งคร้อ และ น้ำตกผาเอียงอยู่ห่างจากตัวเมือง 32 กม. ตามเส้นทางสายชัยภูมิ-หนองบัวแดง อยู่ทางทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติตาดโตน บริเวณบ้านชีลองเหนือประมาณ 3 กม.เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นหน้าผาเฉลียงตัดลำห้วยบริเวณโดยรอบน้ำตก เป็นป่าดิบแล้งค่อนข้างหนาทึบ ทำให้ร่มรื่นเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
.........................................................................................................


สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า

อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศในโคลงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯประจำปี 2546 ได้รับเข็มทองคำจากสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฟร้อมโล่เกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่าประกอบด้วยพื้นที่ส่วนที่เป็นหนองน้ำ สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ส่วนพื้นที่ที่เหลือจัดไว้เป็นสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน
...........................................................................................................


ปรางคุ์กู่

ตั้งอยู่บ้านหนองบัว ต.ในเมือง ห่างจากตัวเมือง 3 กม. ปรางค์กู่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก่อด้วยศิลาแลงยังคงสภาพเดิมโดยเฉพาะปรางค์ประธาน ชาวชัยภูมิให้ความเคารพสักการะและจัดงานประจำปีในช่วงกลางเดือน 5 ของทุกปี
...........................................................................................................


อำเภอเทพสถิต
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพังเหย ต.บ้านไร่ จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรีขชัยบาดาล ต่อด้วยทางหลวง หมายเลข 205 เส้นทางชัยบาดาล-เทพสถิต-ชัยภูมิ ก่อนถึง อ.เทพสถิต มีทางแยกซ้ายมือไปป่าหินงาม 29 กม.แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอุทยานฯ

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอุทยานฯ
ป่าหินงาม
(ลานหินงาม)อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ทำการอุทยานฯทั่วบริเวณเรียงรายไปด้วยหินก้อนใหญ่ รูปร่างแปลกๆในพื้นที่กว้าง 10 ไร่ เป็นหินธรรมชาติที่เกิดการกัดเซาะดินและเนื้อหินทรายมานานนับปี

ทุ่งดอกกระเจียว ในฤดูฝน เริ่มต้นเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกรกฎาคมของทุกๆปี ต้นกระเจียวจะออกดอกสวยงดงาม ตระการตาไปทั่วผืนป่า

จุดชมวิวสุดแผ่นดิน อยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ทำการอุทยานฯ เป็นแนวหน้าผาและชะง่อนหิน เป้นจุดสูงสุดบนเทือกเขาพังเหย สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 846 เมตร เกิดจากการดันตัวของแผ่นดินภาคกลาง (ฉานไทย)ซุกเข้าไปในใต้แผ่นดินอีสาน (อินโดขไชน่า)ทำให้เกิดขอบแผ่นดินที่ยกตัวสูงชัน เรียกว่า "สุดแผ่นดิน"
............................................................................................................
 

 Phu Phra

Amphoe Muang. The name Phu Phra is derived from the drawing of Buddha images on the face of the cliff on Sila Asana Phu Phra temple premises. a roof has been built to cover the images which villagers have long come to pay respect to. The principle drawing is of the Buddha in crossed leg posture, measuring 5 feet across the lap and 7 feet high. There are small sand stone Buddha images,7 inches high, in the same posture lining the front. Nearby are 7 toher Buddha images painted around sand stone pillars of the U thong period, dating back to the 18th Buddhist century.

ภูพระ ตั้งอยู่ในวัดศิลาอาสน์ภูพระ เพราะภายในบริเวณวัดมีเพิงผาหินซึ่งมีภาพจำหลักกลุ่มพระพุทธรูป อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมาช้านาน ปัจจุบันมีการสร้างหลังคาครอบไว้ ประกอบด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง 5 ฟุต สูง 7 ฟุต พระหัตถ์ขวาวางอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ซ้ายพาดอยู่ที่พระชงฆ์ เรียกกันว่า "พระเจ้าตื้อ" นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปหินทรายขนาดเล็กสูง 7 นิ้ว ลักษณะเดียวกันตั้งวางอยู่ด้านหน้า ใกล้กันนั้นยังมีพระพุทธรูปอีก 7 องค์ จำหลักรอบเสาหินทรายประทับนั่งเรียงแถวเป็นพระพุทธรูป ศิลปสมัยอู่ทองราวพุทธศตวรรษที่ 18

Contact Address: ติดต่อสอบถามได้ที่

อบต. นาเสียว Na Sieo sub-district Administationorganization
Call : 0-4488-4111

สภ.อ.เมืองชัยภูมิ Chaiyaphum Police Station
Call : 0-4483-0411-2

โรงพยาบาลชัยภูมิ Chaiyaphum Hospital
Call : 0-4481-1005-6

สนง. ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1
TAT northeastern office : Region1
Call: 0-4421-3666, 0-4421-3030

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.konchaiyaphum.com/index1.php

............................................................................................................

วันเข้าพรรษา (ภาพจากจังหวัดชัยภูมิ)

เข้าพรรษา หมายถึง วันกำหนดที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องพักประจำอยู่กับที่ในฤดูฝนตลอดเวลาสามเดือน การเข้าพรรษาในปีหนึ่งๆ มีพุทธบัญญัติไว้เป็นสองระยะ คือ

ระยะทื่ 1 : เริ่มตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 เรียกว่า วันเข้าปุริมพรรษา

ระยะที่ 2 : เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เรียกว่า วันเข้าปัจฉิมพรรษา

ความสำคัญของวันเข้าพรรษา

การเข้าพรรษานั้นเป็นกิจกรรมของพระสงฆ์โดยเฉพาะ เดิมทีนั้นพระพุทธองค์ยังมิได้บัญญัติพระวินัยเรื่องการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ แต่ต่อมาพระภิกษุสงฆ์ที่ออกไปเผยแผ่พระศาสนาในฤดูฝนนั้นได้เหยียบย่ำพืชที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้ ทำให้ได้รับความเสียหาย ต่อมาประชาชนได้ไปกราบทูลต่อพระพุทธเจ้า ดังนั้นเพื่อมิให้ประชาชนเดือดร้อน พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์อยู่ประจำพรรษาในฤดูฝนตลอดระยะเวลา 3 เดือน

การประกอบพิธีทำบุญในวันเข้าพรรษา

ที่สำคัญคือ มีการทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ ถวายเทียนพรรษาหรือหลอดไฟฟ้าให้แก่วัดต่างๆ โดยเฉพาะวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา มีการทำบุญตักบาตร นอกจากนั้นสำหรับผู้ที่มีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนามากๆ นั้นอาจจะถือศิล และ ประพฤติในธรรม ละเว้นอบายมุขเป็นเวลาตลอดทั้ง 3 เดือน

Oops!

It looks like you don't have flash player 6 installed. Click here to go to Macromedia download page.


AddThis Social Bookmark Button